شعر و ادبیات: شعر يا رب ز چيست از فرخی یزدی

Translate

شعر يا رب ز چيست از فرخی یزدییا رب ز چیست بر سر فقر و غنا هنوز
گیتی به خون خویش زند دست و پا هنوز

دردا که خون پاک شهیدان راه عشق
یک جو در این دیار ندارد بها هنوز


با آنکه گشت قبطی گیتی غریق نیل
در مصر ما فراعنه فرمانروا هنوز

کابینه ها عموم سیاه است ز آنکه هیچ
کابینه سفید ندیدیم ما هنوز

ای شیخ از حصیر , فریبم مده به زرق
کاید ز بوریای تو , بوی ریا هنوز

مالک , غریق نعمت جاه و جلال و قدر
زارع , اسیر زحمت رنج و بلا هنوز

در قرن علم و عهد طلایی ز روی جهل
ما در خیال مس کیمیا شدن هنوز

شد دوره تساوی و در این دیار شرم
فرق است در میانه شاه و گدا هنوز

طوفان انقلاب رسد ای خدا و لیک
ما در محیط کشمکش نا خدا هنوز

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر