شعر و ادبیات: شعر فرا خوا ن جنبش سبز از داریوش لعل ریاحی

Translate

شعر فرا خوا ن جنبش سبز از داریوش لعل ریاحیاین تویی آیا چنین سرمست از موجی خموش
آتش است این در دلش  بردار ، نوشت باد نوش

تونس و مصر و یمن ،  میدان این بیداری اند
در دل خاکستراست این جانِ سرشار از خروش

بی تکاپوی درون ، سر کی زند آتشفشان
سینه بر گیر از زمین تا باز برگیرید  دوش

ما نمی بردیم نام دشمنان را جز به مرگ
گو ببخشایند ما را  ،  راهیان سبز پوش

خیزش بهمن یخ اندیشه ها را آب کرد
دیگر  استبداد مذهب را نمی گویی سروش

این غریو بانگ آزادی است از حلقوم خلق
غاصبان شأن ملت دیر می آیند  ، هوش

دار ها بر بام ظلمت ، تار ِ نفرت می تنند
تا به روز ِ خشم مردم ، خون دل آید به جوش

لحضه ها در انتظار خیزش سبز شماست
سخت گیرد زندگی بر مردمان سخت کوش

داریوش لعل ریاحی
13 بهمن 1389
Dlr1266@hotmail.com

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر