شعر و ادبیات: شعر بانوی ایرانی از دکتر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر بانوی ایرانی از دکتر مصطفی بادکوبه ایتو خورشید درخشانی هلا   بانوی ایرانی
چرا در پرده می‌مانی هلا  بانوی ایرانی

تو معمار توانمند من ایرانی رادی
تمدن ساز دورانی هلا  بانوی ایرانی

اهورایی نژادا در مقامت چون سخن گویم؟
سروش مهر یزدانی هلا  بانوی ایرانی

تو توران دختی و آزرمدخت و مام تهمینه
به شهر دل تو سلطانی هلا  بانوی ایرانی

هزاران لیلی و عذرا و سلمی خاك پای تو
كه خود شیرین جانانی هلا بانوی ایرانی

ترا زیبد سرافرازی تو  فخر آفرین بانو
كه سر عشق می‌دانی هلا  بانوی ایرانی

نجابت را تو تفسیری شرافت را تو معنی
ز بس پاكیزه دامانی هلا  بانوی ایرانی

تو پیك صادق آرامشی جا ن مایه صبری                      
                      
عروس شهر عرفانی هلا  بانوی ایرانی

نگهبان حریم خانه‌‌ای كز عمق جان و دل
سرود عشق می‌خوانی هلا  بانوی ایرانی

تو را تاریخ می‌بیند به میدان وفاداری
كه پرچم‌دار میدانی هلا  بانوی ایرانی

اگر قحط محبت شد به دشت تشنه میهن
ترنم‌های بارانی هلا  بانوی ایرانی

مباد از چشمه چشمت تراود اشك نومیدی
كه دریایی و توفانی هلا  بانوی ایرانی

تویی گرد آفرید روزگار كارزار و خون
كه هرگز در نمی‌مانی هلا  بانوی ایرانی

طلسم جهل را بشكن كه در دستان نادانی
نباید بود زندانی هلا  بانوی ایرانی

سرود سبز را سرده كه فصل برگریزان را
تو «امید» بهارانی هلا  بانوی ایرانی

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر