شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده از آخوند و نشانی مسجد

Translate

داستان کوتاه و آموزنده از آخوند و نشانی مسجد
آخوندی به مسجد میرفت.
راه مسجد را گم میکند از کودکی خردسال راه را جویا میشود او پاسخ میدهد انتهای کوچه به راست بپیچید گنبد مسجد نمایان است.
آخوند از وی تشکر میکند و میگویید من در آنجا سخنرانی خواهم داشت اگر دوست داری بیا و بهره مند شو.
خردسال میگویید در چه مورد.


وی پاسخ میدهد که راه بهشت را نشان مردم میدهم.
کودک میگویید تو راه مسجد را گم کرده ای آن وقت میخواهی راه بهشت را نشان دهی.

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر