شعر و ادبیات: شعر هنوز مهر تو از آثار دکتر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر هنوز مهر تو از آثار دکتر مصطفی بادکوبه ایهنوز مهر تو در قلب ماست ای ایران
هنوز هم دل ما حق نماست ای ایران

میان خون من و خاك توست پیوندی
كه تا به صبح قیامت بجاست ای ایران


شمیم عطر شهیدان سرفراز وطن
گواه صحت این مدعاست ای ایران

به لطف كیش اهورایی تمدن ساز
هنوز خاك وطن كیمیاست ای ایران

هنوز خاك فرحزای مهر پرور تو
به چشم جان همه توتیاست ای ایران

هنوز در دل گهواره‌ها فریدون هست
هنوز خشم فرانك رواست ای ایران

هنوز پهلوی سهراب می‌ درد رستم
كه قتل افسر دشمن سزاست ای ایران

صبور باید و آگه به روز سختی‌ها
كه گاه نوبت رنج و بلاست ای ایران

عصای علم بباید كه بشكند جادو
جواب مار، گهی اژدهاست ای ایران

ز كارنامه‌ی ننگین زور و زر اكنون
زمین عشق سرای بلاست ای ایران

به یاد قصه‌ی خونرنگ عشق و آزادی
به غم نشسته دل كوچه‌هاست ای ایران

به خون پاك شهیدان ملك جم سوگند
كه روز جوشش ایمان ماست ای ایران

دل است ودیده‌ی «امید» و صبح رستاخیز
و مرگ و ظلم كه حكم خداست ای ایران

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر