شعر و ادبیات: شعر پرچم امید از دکتر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر پرچم امید از دکتر مصطفی بادکوبه ایتو را به خون سیاوش ز جان دهم سوگند
به جام باده‌ی پیر مغان دهم سوگند

متاع سجده‌ی زاهد نمی‌خرند به هیچ
تو را به مستی دردی كشان دهم سوگند

بهار اگرچه ز شعر ترم چكیده به ناز
تو را به حرمت فصل خزان دهم سوگند

به شوق دید رنگی كه عین بی‌رنگی است
تو را به جلوه‌ی رنگین‌كمان دهم سوگند

بزرگمهر نژاد، تو بی‌تبار نی‌ای
تو «داد» وبه نوشیران دهم سوگند

ز پیر میكده همت بجوی و دل خوشدار
تو را به آن دل پاك و جوان دهم سوگند

طنین سیلی بابك به گوش تازی باش
تو را به غرش شیر ژیان دهم سوگند

به زیر پرچم بیگانگان مرو، هرگز
تو را به كاوه بر كاویان دهم سوگند

تو را به عشق و عدالت، به شاهراه كمال
به دین و دانش و شعر و بیان دهم سوگند

بیا كه پرچم «امید» را برافرازیم
ترا به اوج بلند آسمان دهم سوگند

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر