شعر و ادبیات: داستان کوتاه و آموزنده قورباغه هایی که زنده زنده آب پز شدند

Translate

داستان کوتاه و آموزنده قورباغه هایی که زنده زنده آب پز شدندچند قورباغه را در ظرفی پر از آب جوش انداختند، آنها خیلی سریع از آب جوش به بیرون پریدند و خودشان را نجات دادند. وقتی همین قورباغه ها را در ظرف آب سرد قرار دادند و آرام آرام آب را به جوش رساندند، همه ی آنها در آب جوش کشته شدند چون نتوانستند عکس العملی به همان سرعت نشان دهند .


نتیجه: ما می توانیم تغییرات ناگهانی را بفهمیم و متقابلآ عکس العمل نشان دهیم اما وقتی این تغییرات در دراز مدت انجام می شوند، وقتی متوجه می شویم که دیگر خیلی دیر است. یادمان باشد، نه عادت های بد، یک شبه وجود کسی را فرا می گیرد و نه کسی یک شبه فرد دیگری می شود، همه چیز پله پله انجام می شود. مهم این است که گرم شدن آب را احساس کنید .

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر