شعر و ادبیات: شعر هخورا نيامد از هادی خرسندی

Translate

شعر هخورا نيامد از هادی خرسندیدریغا دریغا هخورا نیامد
به ایران هخای اهورا نیامد

همه آب و جارو نمودیم منزل
ولی حضرت خضر اینجا نیامد


امیدی نمانده نه زینسو، نه زانسو
امیدآوری این طرفها نیامد

از اینسو نیامد امام زمانی
از آن سوی شاه و هویدا نیامد

بنی صدر و مسعود و دکتر امینی
که سهل است، حتا رضاشا نیامد

به ما وعده آمدن داد اهورا
پدرسگ سر وعده اما نیامد

به قرآن قسم خورد میآید اما
اهورای ما با اوستا نیامد

پس از بیست و شش سال چشم انتظاری
کسی بهر آزادی ما نیامد

نه تنها نیامد سیاستمداری
یکی هم ز صاحب هنرها نیامد

نه لیلا فروهر رسید و نه شهره
مهستی نیامد، حمیرا نیامد

منوچهر، ستار، ویگن، قمیشی
ابی خوش آهنگ و آوا نیامد

مرادبرقی از یاد برده ست ما را
صمد نیز همراه لیلا نیامد

اگر دستپخت سیا بود اهورا
همان به که آن جمعه زد جا، نیامد

برو هموطن خل نباش اینقدرها
مخور غصه کان بی سر و پا نیامد

به امید دیگر کسان تا نشستی
بمان تا قیامت که آقا نیامد

به یادآور از بیست و شش سال پیش ات
برو شکر حق کن که حالا نیامد

به جای هخا و اهورای یزدی
که گوئی فسوسا دریغا نیامد؛

شعور خودت را بگو تا بیاید!
که یک ربع قرن است بالا نیامد.

برو غرق فکر و تقلای خود شو
هخای خودت باش، اهورای خود شو

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر