شعر و ادبیات: داستانی کوتاه و آموزنده از برنارد شاو

Translate

داستانی کوتاه و آموزنده از برنارد شاوروزی نویسنده جوانی از جرج برنارد شاو پرسید:
«شما برای چی می نویسید استاد؟ »
برنارد شاو جواب داد:
«برای یک لقمه نان»


نویسنده جوان برآشفت که:
«متاسفم! برخلاف شما من برای فرهنگ مینویسم! »
وبرنارد شاو گفت:
«عیبی نداره پسرم هر کدام از ما برای چیزی مینویسیم که نداریم! »

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر