شعر و ادبیات: شعر زیبای زندگی مردم نادان ، همه پایین تنه است

Translate

شعر زیبای زندگی مردم نادان ، همه پایین تنه است


زندگی مردم نادان ، همه پایین تنه است
دین و ایمان و دل و جان همه پایین تنه است

آن بهشتی که خدا وعده به قرآن داده است
به تو ای مرد مسلمان همه پایین تنه است

غرض از عرعر ملا به سر منبرها
من قسم میخورم به ایران همه پایین تنه است

زن فقط واحد سکس است همه زیر شکم
معنی چادر شیخان همه پایین تنه است

آن که از بیضه اسلام سخن می گوید
در دلش نغمه ایمان همه پایین تنه است

پشت این فلسفه صیغه فقط یک چیز است
به جهان ارزش انسان همه پایین تنه است

واژه های شرف و غیرت و ناموسی شان
شک نکن شک تو به یک آن همه پایین تنه است

شده کهریزکشان قبله آمال جهان
کعبه شان تحت هر عنوان همه پایین تنه است

همه پایین تنه انسان همه پایین تنه است
کمتر از ارزش حیوان همه پایین تنه است

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر