شعر و ادبیات: شعر ایران و فنآوری از آثار دکنر مصطفی بادکوبه ای

Translate

شعر ایران و فنآوری از آثار دکنر مصطفی بادکوبه ای


ای مهد تمدن كهن، ایران
وی فخر نژاد پاك من، ایران

تو خانه‌ی حضرت اهورایی
دوز از تو حضور اهرمن، ایران

ای صد چو بزرگمهر نام‌آور 
در بارگه تو رایزن،‌ ایران

دامان تو زادگاه فارابی
رازی تو مفخر وطن ایران

آید ز تو بوی بوعلی‌سینا
چون نگهت یاس ویاسمن، ایران

ای خطه دانش وخردورزی  
وی پهنه‌ی عشق و علم و فن ایران

آوازه‌ی بادگیر یزد تو     
می‌رفت ز حله تا «ختن» ایران

تنها نه صدای عشق می‌آمد
از تیشه مرد كوهكن ایران

كز چاه قنات هم رسید آوا
از جان فن‌آوران سخن ایران

هم فرش تو بود دشت گلباران 
هم دشت تو پرگل و چمن ایران

چون شد كه ز كاروان به جا ماندی؟   
ای رهرو دشب شكن ایران

اینك زورای سال‌های جور   
برخیز به قصد ساختن ایران

تا چند اسیر پنجه‌ی اندوه     
تا چند فسانه بافتن ایران

برخیز و سرود عشق را سرده   
وز غصه و غم كمرشكن ایران

ای كاش به همت عزیزانت    
سستی شود از تو ریشه كن ایران

تو خاستگه تمدن و نوری 
برگرد به اصل خویشتن ایران

روكن به پژوهش و نوآور باش
وز غصه كمرشكن، ایران

برخیز و هنرنمای و علم آموز 
علمی ز برای زیستن ایران

با عشق و«امید» اگر بپاخیزی
آینده زتوست بی‌سخن ایران

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر