شعر و ادبیات: شعر در سنگر از خسرو گلسرخی

Translate

شعر در سنگر از خسرو گلسرخیدر سنگر
تو فاتحی
دستان تو
سرگرم ساختن سنگر است
مشغول کاشتن بذر دوستی است
تو فاتحی

تو فاتحانه , فردای سرخ زود
آغاز تولد خودت را اعلام می کنی
با هزار آفتاب
در چنین چهره ی اسارت شرق
ما
شکوفه های دستان بی زوال تو را
آب می دهیم

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر