شعر و ادبیات: داستان کوتاه مصاحبه چرچیل

Translate

داستان کوتاه مصاحبه چرچیلاوریانا فالاچی در یک مصاحبه از وینستون  چرچیل سوال می کند
آقای نخست وزیر، شما چرا برای ایجاد یک دولت استعماری و دست نشانده به آنسوی اقیانوس هند می روید و دولت هند شرقی را بوجود می آورید ، اما این کاررا نمی توانید
 در بیخ گوش خودتان یعنی در ایرلند که سالهاست با شما در جنگ و ستیز است انجام دهید؟


وینستون چرچیل بعد از اندکی تامل پاسخ می دهد:
برای انجام این کار به دو ابزار مهم احتیاج هست که این دوابزار مهم را درایرلند دراختیار نداریم
خبرنگار سوال می کند این دوابزار چیست؟  چرچیل در پاسخ می گوید!
اکثریت نادان  و  اقلیت خائن

0 دیدگاه ::

ارسال یک نظر